บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

หลักสูตร Growth Mindset for Leadership

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัดกรุงเทพ

Visitors: 660,203