บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่ การ์ด จำกัด

 บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่ การ์ด จำกัด

หลักสูตร การสร้างคุณภาพในการปฏิบัติเพื่อพิชิตกำไรให้องค์กร

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. 

จังหวัด นครราชสีมา

Visitors: 660,373