บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส จำกัด

บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส จำกัด

หลักสูตร AMGT Level Up Project Camp 2021 รุ่นที่ 1

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ และทีมงาน Dr.fish

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00- 21.00 น. 

จังหวัด เชียงใหม่

Visitors: 660,458