บริษัท โซโกะจัน จำกัด

บริษัท โซโกะจัน จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน เพื่อให้ได้งานและได้ใจคน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-17.00 น. 

จังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 660,377