บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด

บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานและลดต้นทุนด้วยไคเซ็น

วิทยากร ไมตรี  บุญขันธ์

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 660,467