สภานายจ้าง

บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

จัดฝึกอบรมให้ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร สร้างความสำเร็จให้ทีมงานด้วยศิลปะและเทคนิคการสื่อสารและประสานงาน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ 

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 660,210