บริษัท บอร์กวอร์เนอร์ พีดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร การมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน

เพื่อให้ได้งานและได้ใจลูกน้อง

บริษัท บอร์กวอร์เนอร์ พีดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,207