บริษัท วีฟิตเนส จํากัด

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน

เพื่อให้ได้งานและได้ใจลูกน้อง

บริษัท วีฟิตเนส จํากัด

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,467