บริษัท ไทยไฟน์ซินเตอร์ จำกัด

บริษัท ไทยไฟน์ซินเตอร์ จำกัด

หลักสูตร หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน รุ่น 3

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,373