หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการในศตวรรษที่ 20

หลักการและเหตุผล

       ธุรกิจด้านงานบริการในโลกยุค Disruption เป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายกลุ่มธุรกิจด้านงานบริการเริ่มนำเทคโนโลยี A.I. เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขัน และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราคงได้เห็นหุ่นยนต์มาเป็นผู้ให้บริการแทน “คน” อย่างแน่นอน...ถึงแม้ว่าสำหรับธุรกิจงานบริการ “คน” ยังเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า A.I แต่ก็ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ เพราะเทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด และไร้ขีดจำกัดเสมอ...คำถามคือ? เราจะเอาชนะเทคโนโลยี A.I. ที่จะเข้ามาแทนที่ “คน” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการได้อย่างไร?  มีสิ่งใดที่ “คน” พัฒนาให้ดีกว่า A.I. และปิดช่องว่างซึ่ง  A.I. ยังไม่สามารถทำได้บ้าง?

 

หลักสูตร  “10 ทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการในศตวรรษที่ 20” จะเผยเทคนิคการสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ (WOW Experience with Excellent Service) มาเตรียมความพร้อม เปิดรับ และปรับตัวไปกับเคล็ดวิชาที่พร้อมให้นำไปปฏิบัติได้ทันทีด้วย  “10Things... You need to know about SERVICE in 2020!!!” เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ผู้เข้าฟังบรรยายได้เข้าใจถึงการเป็นผู้ที่มี DNA ของผู้ให้บริการที่ใครๆก็หลงรัก รับรู้ถึงทักษะการบริการแบบมืออาชีพ เปิดมุมมองใหม่กับแนวทางการสร้างประสบการณ์การที่มอบความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการใช้บริการซ้ำ และบอกต่อเป็นความผูกพันที่ยั่งยืนต่อไป    

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมอธิบายบทบาท ความสำคัญ และวิเคราะห์สไตล์เรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์งานของลูกน้องแต่ละตำแหน่ง กำหนดหัวข้อ และวางแผนการสอนงาน รวมทั้งสามารถจัดทำ OJT Matrix ได้ถูกต้อง
 3. ผู้เข้าอบรมสอนงานได้ถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้
 4. ผู้เข้าอบรมประเมินและติดตามผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

หัวข้อการอบรม

 1. เปิดมุมมองใหม่กับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บริการในโลก Disruption
 2. สร้างทัศนคติเชิงบวกสู่การมี DNA ของผู้ให้บริการยุคใหม่
 3. เข้าใจพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ และการส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ด้วยการแสดงออกอย่างมืออาชีพ เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน และอยู่รอดอย่างยั่งยืน
 4. เรียนรู้ 10 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับการให้บริการในปี 2020
 5. แลกเปลี่ยน และสร้าง Commitment ของการเป็นผู้ให้บริการยุคใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ให้บริการ ทีมงานฝ่ายขาย หรือลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจบริการที่ต้องการปลุกพลังการทำงานบริการ และต้องการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 20
 2. ผู้บริหารองค์กร หรือฝ่ายบุคคลที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ วางแผน รวมถึงพัฒนาศักยภาพพนักงานในส่วนการให้บริการขององค์กรเพื่อให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้น และเป็นเลิศในการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ เพื่อกลับมาใช้บริการซ้ำ และบอกต่อ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%

ประโยชน์ที่องค์กร และผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. เปิดมุมมอง และจุดประกายความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการธุรกิจของตนให้ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน
 2. มีทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ และเข้าใจถึงบุคลิก และคุณลักษณะของผู้ให้บริการมืออาชีพ
 3. ได้รับความรู้ และเข้าใจถึงวิธีการในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน  

วันที่จัดอบรม

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563  เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร  (MRT สุขุมวิทและ BTS อโศก)

 

                                                 สนใจหลักสูตรสามารถสมัครได้ที่                                                 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 083-6224415 (คุณจิราวรรณ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 328,712