ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

หลักสูตร OJT การสอนงานเชิงปฏิบัติ

วิทยากร อ.พุทธ  วิชญกาญจน์กุล

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,458