บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

หลักสูตร การทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,379