กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หลักสูตร New HR - New Skill ในยุค New Normal

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-19.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 754,968