UACJ (Thailand) Co., Ltd.

UACJ (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA

วิทยากร อ.เกษมสิทธิ์  ภูครองตา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ระยอง

Visitors: 722,408