UACJ (Thailand) Co., Ltd.

UACJ (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตร การสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.พุทธ  วชิรกาญจน์กุล

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ระยอง

Visitors: 754,985