กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดกรุงเทพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หลักสูตร New HR New Skill ในยุค New Normal

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 741,185