บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

หลักสูตร Smart Leader

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กาฬสินธุ์

Visitors: 765,013