บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด

บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรปราการ

Visitors: 753,342