บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด

หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30-16.30 น. 

จังหวัด สมุทรปราการ

Visitors: 753,356