บริษัท บีแทค อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น จำกัด

บริษัท บีแทค อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น จำกัด

หลักสูตร Growth Mindset ปรับวิธีคิดพิชิตความสำเร็จ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 765,026