บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด

หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 753,405