บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด

บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จํากัด

หลักสูตร การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 741,194