บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด

หลักสูตร Growth Mindset for Leading Change

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 765,025