บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 708,669