บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด

บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด เชียงใหม่

Visitors: 754,971