บริษัท อลูไซท์ พรีซิชั่น จํากัด

บริษัท อลูไซท์ พรีซิชั่น จํากัด

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Visitors: 722,417