บริษัท เกษตรยั่งยืนฟาร์ม จำกัด

บริษัท เกษตรยั่งยืนฟาร์ม จำกัด

หลักสูตร ผู้นำเชิงบวก เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงานเพื่อพิชิตยอดขายอย่างมืออาชีพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 

จังหวัด กาฬสินธุ์

Visitors: 709,286