บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด

บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด

หลักสูตร Smart Leader

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-16.30 น. 

จังหวัด นครราชสีมา

Visitors: 754,985