บริษัท เวลแมน จำกัด

บริษัท เวลแมน จำกัด

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 753,351