บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มหาชน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการสื่อสารของหัวหน้างานเพื่อบรรลุเป้าหมายทีม KPI

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 765,020