บริษัท เอ เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เอ เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

หลักสูตร การสร้างทีมงานและการบริหารความขัดแย้ง

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 741,152