บริษัท แฮปปี้ ฟู้ด ออริจินอล จำกัด

บริษัท แฮปปี้ ฟู้ด ออริจินอล จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-17.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 753,357