บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จํากัด

บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จํากัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 765,025