ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ

หลักสูตร Growth Mindset รุ่นที่ 1

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นครศรีธรรมราช

Visitors: 765,026