ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก๋าไซร์ ไอซ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก๋าไซร์ ไอซ์

หลักสูตร Growth Mindset ปรับวิธีคิดพิชิตความสำเร็จ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สระบุรี

Visitors: 753,347