โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ภูเก็ต

Visitors: 753,351