โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด บึงกาฬ

Visitors: 722,411