โรงแรมไม้ขาวดรีม

โรงแรมไม้ข้าวดรีม

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ภูเก็ต

Visitors: 765,016