ประวัติความเป็นมา History

ความเป็นมาของบริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัดด้วยการตระหนักว่าคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาความสามารถใน การแข่งขันให้กับองค์กร และเป็นแรงขับเคลื่อนสู่ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ โดยเฉพาะตอนนี้หลายๆ องค์กรโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ต่างมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งนั้น แล้วท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมจึงต้องมีการจัดฝึกอบรม เพราะเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วพบว่า

การฝึกอบรมนั้นมีมาเพื่อการพัฒนาคน คำถามคือ แล้วเพราะอะไรเราถึงจะต้องพัฒนาคนด้วยครับ สู้เอาเงินลงทุนไปพัฒนาเครื่องยนต์ หรือนำไปลงทุนเพิ่ม เพื่อพัฒนาองค์กรในทางอื่นๆ ไม่ดีกว่าหรือ ซึ่งที่เราจำเป็นต้องพัฒนาคนอย่างสม่ำเสมอนั้น มีเหตุผลประการหลักๆ ครับ ได้แก่

  1. คน เป็นแรงขับเคลื่อนขององค์กร
  2. คน ต้องพัฒนาตลอดเวลา
  3. คน ต้องก้าวทันเทคโนโลยี

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ชีวิตคือการเรียนรู้ ดังนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ยังต้องเรียนรู้กันต่อไป ซึ่งการเรียนรู้ของแต่ละคนก็มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป แต่การเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตของเราแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักเรียนแล้วก็ตาม การเรียนรู้ก็ยังคงมีอยู่เสมอ เช่น การเรียนรู้ในการทำงาน และด้วยแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประสบการณ์จากการทำงานด้านการ พัฒนาคนกว่า 8 ปีจึงทำให้มีโครงการทำบริษัทฝึกอบรมขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกของตลาดในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านคุณภาพของเนื้อหาวิชาการ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด รวมถึงราคาที่เป็นมาตรฐาน บวกกับฐานการสร้างแบรนด์จากหนังสือที่เขียน การทำธุรกิจด้านการให้บริการฝึกอบรมที่เคยทำตอนทำงานประจำ พี่เลี้ยงที่ดีในการเป็นพันธมิตรด้านการให้บริการฝึกอบรม จึงทำให้ผมเกิดแนวคิดที่อยากจะทำบริษัทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้คนหรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้วยไอเดียนี้จึงทำให้เกิด บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด ขึ้นมา

พื้นฐานของการทำธุรกิจของผมนั้น เกิดจากแรงบันดาลใจของการเป็นผู้ให้ ผมรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งทำให้เกิดเป้าหมายชีวิตอยู่ 3 ประการ คือ วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษา และในเมื่อก่อเกิดเป้าหมายก็พยายามสร้างเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงด้วยการลง มือทำ จนประสบความสำเร็จใน 2 ปีได้ออกจากงานประจำมาประกอบอาชีพอิสระทั้ง 3 ด้าน แต่ก็ยังคิดไม่หยุด เพื่อต่อยอดไอเดียจากการทำงานด้านฝึกอบรมที่คิดว่าถ้าหันมาจับธุรกิจด้านการให้บริการด้านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คงช่วยพัฒนาคนได้อีกมากมาย จึงทำให้เกิดแนวคิดอยากทำ บริษัทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ขึ้นเพื่อบริการด้านความรู้ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ

Visitors: 741,160