7 เคล็ดลับความสุขในที่ทำงานที่ใคร ๆ ก็ทำได้ไม่ยาก

ผมเชื่อในว่าหากเรามีความสุข ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด ๆ ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ

เพราะความสุขทำให้เรามีรอยยิ้ม เมื่อมีรอยยิ้ม ผ่อนคลาย เราย่อมไม่เครียด

เมื่อเราไม่เครียดเราย่อมมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่กังวล ไม่รนราน แต่ทำด้วยความตื่นตัว

กระฉับกระเฉง ย่อมนำมาซึ่งโอกาสแห่งความสำเร็จได้ไม่ยาก

 

การทำงานในองค์กรทุกวันนี้เราต้องรู้จักสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้มาก ๆ ครับ

เพราะปัญหาของคนส่วนใหญ่ในองค์กร คือ ความคิดที่แตกต่าง อันที่จริงความคิดที่แตกต่างนั้น

ถ้าเป็นแนวคิดผมส่วนตัว ผมเห็นด้วยที่ควรมีความคิดที่แตกต่างมาสนับสนุนการทำงาน หรือ การแก้ไขปัญหา

ให้ก้าวไปข้างหน้า แต่ เราต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นบ้างครับ อย่ามั่นใจกับความคิดของตนเอง

เพียงอย่างเดียว เพราะความคิดที่แตกต่างย่อมนำมาซึ่งไอเดียใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ

ดั่งคำของ ท่าน ว.วชิรเมธีกล่าวไว้ว่า

ที่ใดมีความคิดสร้างสรรค์ ที่นั่นจึงมีนวัตกรรม

ที่ใดมีความต่างที่นั่นจึงจะมีการสร้าง “ความเปลี่ยนแปลง”

คมบาดใจผมมาก ๆ ครับ

ผมเชื่อในบรรยากาศที่ดีของการทำงาน เพราะหากเรามีบรรยากาศที่สนุกสนาน มีความสุข

ย่อมทำให้เราอยากตื่นนอนทุกเช้ามาพัฒนาตนเองกับที่ทำงาน เพราะการตื่นนอนมาด้วยความตื่นตัว

ย่อมดีกว่าตื่นนอนมาแล้ว อิดโรย มีความสุขไม่กระฉับกระเฉง และใจบอกว่า ไม่อยากไปทำงานจังเลย

แบบนี้น่ากลัวครับ ซึ่งการทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมีความสุขได้นั้น ทุก ๆ คนในองค์กร

ต้องรู้จักเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ รับฟังแบบไม่ตัดสินมุมมอง มีเหตุและผลในการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

โดยเฉพาะ ผู้นำ และ ผู้ตาม ควรปฏิบัติดังนี้

ผู้นำ

 1. ควรเปิดใจรับฟังทุก ๆ แนวคิดจากลูกน้องให้มาก ๆ
 2. รู้จักชื่นชมลูกน้องที่กล้าแชร์ไอเดียดี ๆ ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
 3. รู้จักใช้หลักคิดเชิงเหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าใช้อารมณ์ของตนเอง
 4. กล้าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ ไม่มีประสบการณ์ เพื่อทดลองให้เกิดประสบการณ์
 5. ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ไม่ดุ ไม่ใช้อารมณ์ต่อหน้าลูกน้อง
 6. รู้จักใช้หลักจิตวิทยากระตุ้นลูกน้อง มากกว่า ติ เพียงอย่างเดียว
 7. รู้จักให้คำแนะนำในสิ่งที่ดีกับลูกน้องเพื่อการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

ผู้ตาม

 1. กล้าเสนอแนะความคิดเห็นในเชิงบวกเพื่อการปรับปรุงงานและการพัฒนางานต่อหัวหน้า
 2. ยอมรับในสิ่งที่หัวหน้าตัดสินใจ หากแนวคิดนั้นที่เราเสนอจะถูกปฏิเสธ
 3. มีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบในการทำงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
 4. รู้จักวางแผนการทำงานในเชิงรุก และมีการจัดลำดับความสำคัญของการทำงานว่า
  ควรทำสิ่งใดเป็นสิ่งแรก ๆ ในวันทำงาน
 5. รู้จักรายงานผลของการทำงานให้หัวหน้างานรับทราบเป็นระยะ ๆ
 6. รู้จักทำงานใหม่ ๆ มากกว่างานในหน้าที่หากเราได้รับโอกาสใหม่ ๆ จากหัวหน้างาน
 7. เคารพกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกัน หากมีแนวทางอื่น ๆ ที่อยากทำควรแจ้งหัวหน้างาน
  ให้รับทราบก่อนการลงมือทำ อย่าตัดสินใจทำเองโดยที่หัวหน้างานไม่อนุมัติ

เพราะการทำงานร่วมกัน เราต้องเน้นความสุขที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง 

หัวหน้างาน และลูกน้อง หากคน 2 คน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 

การประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงย่อมไม่ใช่ปัญหาครับ

ทว่า หากข้างในแม้กระทั่งแผนกตนเองยังไม่ปรองดองกัน 

แล้วเราจะทำงานร่วมกับคนอื่นที่อยู่แผนกข้างเคียงได้อย่างไร

และคงไม่ใช่แค่แผนกเราเพียงฝ่ายเดียวที่ทำงานราบรื่น 

เราต้องมองถึงส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น 

คิดเสมอว่า หากเรารู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่น ๆ คนอื่น ๆ ย่อมให้สิ่งดี ๆ เรากลับคืนมาเสมอครับ

เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยรอยยิ้ม การไหว้ผู้อาวุโสกว่า การใช้น้ำเสียงที่สุภาพ 

ไม่ใช้อารมณ์ต่อผู้อื่น รู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นทุก

ครั้งที่มีเวลาและโอกาส 

เชื่อผมเถอะ ++

ทำให้คนอื่นรักย่อมดีกว่าทำให้คนอื่นเกลียดเราครับ”

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

 2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,389