5 สิ่งที่ควรทำสำหรับการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีได้นั้น ต้องเข้าใจบทบาทของการทำงานในภาพรวม เพราะหัวหน้างาน กับ พนักงาน

ย่อมมีความแตกต่างกันในรายละเอียด หากเราเป็นแค่พนักงานสามารถโฟกัสเพียงงานของตนเองและทำหน้าที่

ของตนเองให้ดี ส่งงานก่อนเวลา งานดีมีคุณภาพ ทว่า หากเราเป็นหัวหน้างานแล้ว บทบาทย่อมเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ทั้งนี้เราลองมาทบทวนบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ดีกันครับว่า วันนี้เราทำครบหรือยัง

 

1.ทำหน้าที่ปกครองคน

หากหัวหน้างานไม่สามารถปกครองคนได้งานย่อมเกิดปัญหา เพราะต้องยอมรับว่าสาเหตุแห่งการ

เปิดปัญหาที่พบมากที่สุดกว่า 80% เกิดจากคนทั้งนั้น ซึ่งการปกครองคนนั้นต้องใช้ใจ และการเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ทำงาน ทำให้มากกว่าพูด แต่ต้องพูดเพื่อให้คนอื่นรับรู้แนวคิด การทำให้ลูกน้องเคารพและเกิดการยอมรับได้นั้น

หากเราหัวหน้างานทำให้ลูกน้องเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ วัน ลูกน้องย่อมมีความเคารพ และเชื่อฟังเพื่อการทำงานใน

ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น หากนำคนด้วยใจบรรยากาศย่อมราบรื่นแน่นอนครับ ทว่า หากลูกน้องทำผิดพลาดที่ส่งผลกระทบ

ต่อการทำงานในภาพรวม หัวหน้าก็ควรแนะนำ ควรสอนให้ลูกน้องปฏิบัติในทางที่ดี และเตือนหากยังฝ่าฝืนกฎระเบียบ

เพื่อไม่ให้คนอื่น ๆ ในทีมนำไปทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไป

 

2.การมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ

คนที่เป็นหัวหน้างานต้องรู้จักพฤติกรรมของลูกน้อง และเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน ใช้จุดแข็งของลูกน้องให้เป็นประโยชน์

เช่น หากลูกน้องชอบการพูดคุยสื่อสาร ก็ควรใช้งานด้านการประสานงานมากกว่า นั่งทำงานอยู่คนเดียว

แบบนี้ย่อมบั่นทอนความสุขของลูกน้องนะครับการมอบหมายงานให้ถูกจริตคน นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ

เพราะหากลูกน้องมีความสุขในการทำงาน งานย่อมออกมามีคุณภาพ หัวหน้างานก็เบาใจไม่ต้องพะวงกับงานนั้น ๆ

เพราะมีลูกน้องคอยช่วยสนับสนุนงานนั้น ๆ แต่ก็อย่าลืมให้คำแนะนำระหว่างทาง ติดตามไถ่ถามลูกน้องเป็นระยะ ๆ

ด้วยความห่วงใย มากกว่าจี้เอางานนั้น ๆ เพราะหากติดตามงานเป็นระยะ ๆ ย่อมทำให้ลูกน้องเกิดการตระหนัก

และหากเกิดปัญหาจะได้แก้ไขปัญหาทัน มากกว่ารองานเมื่อถึงกำหนดการส่งงาน แต่ขอย้ำอย่าจี้งานบ่อยเกินไป

จนลูกน้องกดดันนะครับ ให้เดดไลน์ลูกน้อง และไถ่ถามด้วยความเหมาะสมย่อมดีกว่าครับ

 

3.การให้คำปรึกษา กระตุ้นขวัญกำลังใจ

การทำงานที่ดีนั้น หัวหน้างานควรหมั่นตรวจสอบการทำงานลูกน้องเป็นระยะ ๆ เพื่อผลักดันผลงาน และปรับปรุงแก้ไขการ

ทำงานให้ลูกน้องปรับพฤติกรรมตนเองในเชิงบวกเป็นระยะ ๆ เพราะขึ้นชื่อว่า คน ย่อมมีผลงานขึ้น ๆ ลง ๆ

หากผลงานขึ้น ก็ควรปลุกยักษ์ ปลุกกำลังใจชื่นชมในสิ่งที่ลูกน้องทำได้ดี และขอให้เพิ่มเติมบางจุดที่เป็นการพัฒนาตนเอง

ให้มากขึ้น อย่าพอใจผลงานลูกน้องเพียงแค่มาตรฐาน กลับกัน หากผลงานลูกน้องเริ่มถดถอย ไม่ได้มาตรฐาน

ควรทำการประชุมหาทางแก้ไขร่วมกัน ด้วยคำว่า ทีม เพื่อทำให้งานกลับมาอยู่ในมาตรฐานที่ควรเป็น

โดยการแชร์ไอเดียให้ทางแก้ไข มากกว่าตำหนิ ให้เกิดความรู้สึกแย่ต่อกัน หรือหากเราเห็นลูกน้องคนไหนที่ทำผิดวินัย

ก็ควรเรียกมาพูดคุย ปรับทัศนคติต่อกันเป็นการส่วนตัวมากกว่าตำหนิลูกน้องคนนั้นต่อหน้าคนอื่น (ต้องระมัดระวัง)

โดยเฉพาะการใช้อารมณ์เชิงลบ เพราะการเป็นหัวหน้างานที่ดี ต้องมีสติ ในการคิด ในการพูด ในการกระทำ

 

4.การรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา

ปัญหา ย่อมมีทุก ๆ วันในการทำงาน ขึ้นอยู่กับว่า ปัญหานั้นจะมาก หรือ จะน้อย แก้ไขได้ หรือ แก้ไขไม่ได้

เพราะไม่จำเป็นต้องแก้ไขในปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ มันยากเกินตัวครับ กลับกันให้คิดพิจารณาว่า ปัญหาไหนบ้างที่เรา

สามารถแก้ไขได้ แบบนี้จะมานั่งนิ่งนอนใจก็คงไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาเล็ก ๆ ควรรีบเคลียร์รีบกำจัดมากกว่าปล่อยให้

กลายเป็นปัญหาใหญ่จนยากเกินเยียวยาครับ ซึ่งปัญหาจะถูกแก้ไขได้นั้น การทำงานร่วมกันของหัวหน้างานและลูกน้อง

ควรเปิดใจรับฟังความคิดของกันและกัน เน้นการแก้ไขปัญหา มากกว่านั่งหาแพะรับบาปนะครับ

อย่าลืมว่าการทำงานต้องแข่งขันกับเวลาที่มีอย่างจำกัด รีบแก้ไขโดยวางแผน หาสาเหตุของปัญหา

คิดอย่างเป็นระบบ ประเมินจุดดีจุดด้อยในแนวทางการแก้ไขปัญหา และกล้าตัดสินใจลองผิดลองถูก

โดยมีแผนสำรองทุกครั้งในการแก้ไขปัญหามากกว่ามั่นใจเพียงการแก้ไขด้วยวิธีการเดียว

และปัญหาจะถูกแก้ไขได้ ทุกคนในทีมต้องร่วมแรงร่วมใจ ตระหนักรู้ ระมัดระวัง และหาทางป้องกันอย่าให้เกิดปัญหา

ที่เป็นปัญหาเดิม ๆ แบบนี้ระวังผู้บริหารอาจหาว่าเราไม่เรียนรู้อะไรเลย เพราะผิดซ้ำซากครับ

คนทำงาน ผิดพลาดได้ครับ แต่อย่าผิดพลาดในเรื่องเดิม ๆ หาทางป้องกัน เรียนรู้ และคาดการณ์กับอนาคต

อย่ามองบวกเกินไปก่อนลงมือทำ แต่หากเกิดปัญหาให้มองบวกว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร ลองดูนะครับ

 

5.สื่อสารในทิศทางเดียวกันก่อนเริ่มต้นทำงาน

การทำงานให้ราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จนั้น การสื่อสารนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสื่อข้อมูลให้ทีมงานเข้าใจในภาพ

เดียวกัน ซึ่งการสื่อสารที่ดีนั้น ควรสื่อสารกันตลอดเวลา แต่ปัญหาการสื่อสารในการทำงานก็นับว่าเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ

ที่ทุก ๆ องค์กรกำลังเผชิญครับ เพราะขึ้นชื่อว่า คน แนวคิด การับฟัง การรู้ การถ่ายทอดข้อมูลย่อมแตกต่างกันไปตาม

ความเข้าใจของแต่ละคน จนนำมาซึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนเกิดรอยร้าวในทีม และ แผนกข้างเคียงที่

ต้องประสานงานกัน ดังนั้น การสื่อสารที่ดีย่อมช่วยทำให้การทำงานเกิดความเข้าใจและผลักดันงานไปข้างหน้า

ซึ่งการสื่อสารที่ดีนั้น หัวหน้างานควรมีการกระตุ้นลูกน้องทุก ๆ เช้าก่อนเริ่มต้นทำงานอย่างน้อย 15 นาทีก่อนการทำงาน

ซึ่งผมเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่า การประชุมผ่านระบบ Morning Talk ครับ

เรามาดูแนวคิดการทำ Morning Talk กันครับ

  • ทักทายสวัสดีสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน
  • พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา
  • พูดคุยเรื่องเป้าหมายในการทำงานวันนี้
  • มอบหมายงานแก่ลูกน้อง
  • สอนงาน หรือ แจ้งข่าวสารเบื้องต้น
  • เช็คชื่อคนเข้าประชุม สรุปการลา
  • ปลุกยักษ์ก่อนเริ่มต้นทำงาน

 

จะเห็นว่า การทำ Morning Talk ที่ดี คือ การพูดคุยประเด็นหลัก ๆ 3 ข้อ คือ การแก้ไขปัญหา การชี้แจงเป้าหมายและ

แผนในการทำงาน และการกระตุ้นให้ลูกน้องทำงานเพื่อเป้าหมาย หรือ ระมัดระวังในสิ่งที่อาจทำให้งานผิดพลาด

ซึ่งหากได้มีการพูดคุยกันก่อนเริ่มต้นทำงาน สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ และหัวหน้างานคอยเดินตรวจสอบ ประเมินการทำงาน

หน้างานให้เกิดความเรียบร้อย สนับสนุน กระตุ้น คนให้เกิดความฮึกเฮิม เสมือนกำลังจะออกรบที่ต้องมีขวัญและกำลังใจที่

ดี ย่อมทำให้การทำงานมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยครับ

 

หวังว่าแนวคิดทั้ง 5 ข้อนี้จะช่วยทบทวนบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ หากเราทบทวนด้วยใจเป็นกลาง

และคิดถึงการพัฒนา และปรับปรุงให้การทำงานร่วมกับคนดีขึ้นในทุก ๆ วันนะครับทุกอย่างเราทำได้ขอให้มีความเชื่อมั่น

ต่อตนเองและคนทำงานทุก ๆ คนครับ

 

ชื่อผมเถอะ ++

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

 2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 765,027