4 พฤติกรรมที่สุดยอดผู้นำควรทำให้ได้งานและได้ใจลูกน้อง

ผู้นำที่ดีนั้น ต้องรู้จักก้าวเดินไปพร้อมกับลูกน้อง มากกว่าใช้อำนาจในการสั่งงานเพียงอย่างเดียว

เพราะหากเรานั้นปกครองคนด้วยใจมากกว่าใช้อำนาจที่มี ย่อมได้ใจจากคนรอบข้างโดยเฉพาะลูกน้อง

ซึ่งการปกครองคนนั้นนับว่าเป็นงานที่ท้าทายคนที่เป็นผู้นำค่อนข้างมาก เนื่องจากขึ้นชื่อว่า “คน” นั้น

ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป มีความรู้สึกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น

จำเป็นต้องเข้าใจลูกน้องให้ถึงแก่น และรู้จักปรับตัวเข้าหาลูกน้องมากกว่ารอให้ลูกน้องมาปรับตัวเข้าหาเรา

 

ดังนั้น ผู้นำควรต้องหมั่นวิเคราะห์ลูกน้อง สังเกตลูกน้องเพื่อเลือกใช้งานให้ถูกกับลูกน้องคนนั้น ๆมากกว่า

ใช้งานโดยไม่ใส่ใจความรู้สึกของลูกน้อง ยกเว้นเราต้องการให้ลูกน้องทำงานให้รอบด้าน เพื่อมอบตำแหน่งงาน

ที่สูงขึ้นในอนาคตแบบนี้ ก็คงต้องมีการพูดคุยกันเบื้องต้นและเปิดใจรับฟังลูกน้องว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด

เพราะจากประสบการณ์ในการบรรยายเรื่อง หัวหน้างาน และภาวะผู้นำมากกว่า 100 บริษัท ฯ

สิ่งที่ผมมักเจอบ่อย ๆ คือ หัวหน้างานบางคนไม่พร้อมในการปกครองคน แต่ถูกดันเพราะเห็นว่ามีความรู้

และประสบการณ์ในการทำงานที่ค่อนข้างมาก จึงคิดว่าน่าจะสามารถคุมคน คุมงานให้ไปถึงเป้าหมายได้ไม่ยาก

ซึ่งหากเราเลือกคนที่มีภาวะผู้นำที่สูง ก็คงไม่เป็นไร แต่หากเราเลือกคนที่ขาดภาวะผู้นำ แบบนี้แล้วคงยากที่จะถึง

เป้าหมายนั้นได้อย่างรวดเร็วครับ

 

บทความนี้ผมจะพาผู้นำทุกท่านไปเรียนรู้สิ่งที่เราควรมีในการปกครองคน และพาทีมงานไปถึงเป้าหมาย

ร่วมกัน เพราะหากเราเข้าใจในทุก ๆ สิ่งที่ทำ มีความยืดหยุ่นสูง ไม่เอนเอียง ไม่ยึดติดในสิ่งต่าง ๆ มากเกินไป

มีหลักในการบริหารงาน และบริหารคนที่ชัดเจน รู้จักใช้กฎระเบียบในบางครั้ง รู้จักให้โอกาสในสิ่งที่ลูกน้องทำงาน

ผิดพลาด กระตุ้นลูกน้องได้ในยามที่ลูกน้องท้อแท้ และเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องเห็นในสิ่งที่ดี แบบนี้การทำงานย่อม

มีโอกาสราบรื่นและประสบความสำเร็จไม่ยากครับ ซึ่งหลักการที่ผมอยากให้ผู้นำลองศึกษามาก ๆ คือ หลัก DISC

ซึ่งเป็นหลักการประเมินพฤติกรรมคน การอ่านใจคนด้วยการสังเกตพฤติกรรม เพื่อการเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่คน

ต่าง ๆ มี เรามาดูหลัก DISC กันเบื้องต้นครับว่า มีความหมายอย่างไร

 

1.D =DOMINANCE (เน้นงาน)

พฤติกรรม เป็นคนที่ตรงไปตรงมา เน้นผลลัพธ์ของงานค่อนข้างสูง ไม่ชอบคนเกียจคล้านไม่เอาการเอางาน

ไม่ชอบคนที่ไม่ชัดเจน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเองที่สูง และมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ชอบความท้าทายในการทำงาน ทำงานค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา

2.I =INFLUENCE (เน้นคน)

พฤติกรรม เป็นคนที่ชอบพูดคุย มีความสนุกสนานเบิกบาน เป็นกันเอง ชอบคิดนอกกรอบ ชอบช่วยเหลือคนอื่น

มีความเป็นมิตรที่สูง ชอบทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้น ทำงานค่อนข้างเร็วในสิ่งที่ชอบ

โน้มน้าวคนเก่งด้วยคำพูดที่ดี สร้างสรรค์ จนทำงานคนยอมทำงานด้วย

3.S =STEADINESS (เน้นคน)

พฤติกรรม เป็นคนที่พร้อมรับฟังผู้อื่นอยู่เสมอ มีจิตใจดี มีความสุภาพ ชอบช่วยเหลือคนอื่น

ไม่ชอบพูดทำร้ายจิตใจคนอื่น เป็นคนใจเย็น มีความจริงใจ ให้ความสำคัญที่ความรู้สึกของคนมาก ๆ

ไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้ง และชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.C = COMPLIANCE (เน้นงาน)

พฤติกรรม เป็นคนที่ชอบความละเอียดค่อนข้างสูง ชอบงานที่เป็นขั้นตอน มีเหตุผลในการพูดคุย

มีข้อมูลและรายละเอียดในการทำงานก่อนตัดสินใจ เป็นคนที่พูดน้อย ไม่ชอบความผิดพลาด

หรือหากผิดพลาดต้องน้อยที่สุด เป็นคนที่รอบรู้ หากสนใจสิ่งใดแล้วจะศึกษาจนถึงแก่น

เป็นคนที่เคารพในกฎระเบียบที่ค่อนข้างสูง

 

พฤติกรรมทั้ง 4 แบบนั้น คือ สิ่งที่เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจ คนบางคนอาจมีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งหมด

รู้จักยืดหยุ่นในสถานการณ์ แต่คนบางคนก็มีพฤติกรรมที่สุดโต่ง จนขาดบางข้อไป แต่ไม่ว่าจะมีจุดไหนมากหรือ

น้อยกว่ากัน แต่สิ่งที่ผู้นำควรมีนั่นคือ

 

1.ผู้นำควรมีความเป็นผู้นำที่ค่อนข้างสูง

โดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ได้รับมาและผลักดันงานไปให้ถึงเป้าหมายด้วยแนวคิดของการกล้าตัดสินใจ

ไม่กลัวปัญหา และมองทุก ๆ งานคือความท้าทาย

พฤติกรรมประเภท D (เน้นงาน)

 

2.ผู้นำควรกล้าสื่อสารด้วยคำพูดที่สร้างสรรค์

ไม่พูดทำร้ายจิตใจทำให้ลูกน้อง เสียหาย เสียหน้า เสียใจ และเสียความรู้สึก

รู้จักใช้คำพูดกระตุ้นลูกน้องในยามที่ผลงานผิดพลาด  และทำงานแบบทีมมากกว่าทำงานตัวคนเดียว

พฤติกรรมประเภท I (เน้นคน)

 

3.ผู้นำต้องกล้าเปิดใจรับฟังลูกน้องให้มาก ๆ

ใช้หลักคิดว่า คนที่อยู่หน้างานย่อมรู้ดีที่สุด รับฟังด้วยความจริงใจ

รู้จักช่วยเหลือลูกน้องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีความเยือกเย็น ไม่ใช้อารมณ์กับลูกน้อง

ใช้สติในการทำงาน และใช้สติในการแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมประเภท S (เน้นคน)

 

4.ผู้นำต้องรู้จักใช้กฎระเบียบในการทำงาน

ในกรณีที่ลูกน้องทำผิดวินัย ควรมีบทลงโทษ มากกว่านิ่งเฉยและปล่อยวาง เพื่อไม่ให้เสียการปกครอง

รู้จักวางแผนก่อนทำงาน ควบคุมงาน และตรวจสอบงานให้งานผิดพลาดน้อยที่สุดก่อนการส่งมอบ

พฤติกรรมประเภท C (เน้นงาน)

 

หากผู้นำรู้จักนำเครื่องมือ DISC มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มากกว่ายึดติดเพียงตัวใดตัวหนึ่ง

และไม่ยอมปรับตัว หรือเปลี่ยนแปลง การทำงานย่อมติดขัดมากกว่าราบรื่นนะครับ

ทว่าหากผู้นำรู้จัก และเข้าใจเครื่องมือในการบริหารงาน และบริหารคนด้วยหลัก DISC

ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า เพราะไม่มีเครื่องมือวิเศษไหนที่สมบูรณ์แบบ

และสามารถทำงานทุก ๆ งานให้ประสบความสำเร็จเพียงวิธีการเดียว ซึ่งต้องใช้หลากหลายเครื่องมือ

เพื่อช่วยสนับสนุนงานนั้น ๆ คนนั้น ๆ ให้เหมาะสม แค่กล้าเปิดใจ กล้าเรียนรู้ไม่มีอะไรที่ยากครับ

คำว่า “ยาก” คือ สิ่งที่เราคิดว่าจะไม่ทำก็แค่นั้น ทว่า หากเรามองว่า “ท้าทาย” เราย่อมสนุกกับสิ่งนั้น ๆ ครับ

เชื่อผมเถอะ ++

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

 2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 741,160