เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน...ที่ลูกน้องยอมรับ

หัวหน้างานในความคิดของคุณ คิดว่าการเป็นหัวหน้างานที่ดี ควรต้องทำอย่างไรบ้างในแต่ละวัน ?

เป็นคำถามที่ผมมักใช้เปิดหัวในการบรรยาย หลักสูตร หัวหน้างานให้ผู้เข้าอบรมตามองค์กรต่าง ๆ

บางคนก็เป็นหัวหน้างานแล้ว บางคนก็ยังไม่ได้เป็น ซึ่งไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี

บางคนเมื่อเป็นหัวหน้างานแล้ว กลับไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองและทำให้เกิดปัญหาเรื่องคนตามมาอีกมากมาย

ดังนั้น การเป็นหัวหน้างานที่ดีได้นั้น เราจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

ซึ่งในบทความนี้เรามาทำเข้าใจในบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ดี ภาพรวมที่หัวหน้าจำเป็นต้องแสดงออก

ในคำว่า ภาวะผู้นำ ควรต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ลูกน้อง เชื่อ ชอบ และปฏิบัติตามด้วยใจ มากกว่าแค่คำว่า

ความรับผิดชอบ ก่อนอื่นผมขอนิยามคำว่า หัว หน้า และ งาน ก่อนนะครับ

หัว

มีไว้ใช้คิด วิเคราะห์ แยกแยะ จะทำงานก็ต้องรู้จักคิด วางแผนเพื่อให้งานเดินหน้าสู่เป้าหมาย รู้จักคิดก่อนพูดเพื่อไม่ทำร้าย

ความรู้สึกของคนอื่นด้วยอารมณ์เชิงลบของตนเอง หากเราใช้หัวในทางที่ดี ทุกอย่างย่อมดีตามแน่นอนครับ

ทว่า หากเราใช้หัวในทางที่ไม่ดี คิดลบ ผลลัพธ์ย่อมเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดครับ ต้องระมัดระวังให้ดี

หน้า

คำว่าหน้า คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ใช่ต่อหน้าชื่นชม แต่ลับหลังกลับนินทาว่าร้าย

แบบนี้ไม่โอเคครับ ยิ่งเราเป็นหัวหน้างานแล้ว ลูกน้องมองเราอยู่ทุก ๆ วัน หากหัวหน้ามีพฤติกรรมที่ดี

ลูกน้องย่อมมีความเกรงใจ และลอกเลียนแบบในพฤติกรรมที่ดี  ทว่าหากหัวหน้างานเละเทะ ไร้ซึ่งความเป็นผู้นำ

ทีม ๆ นั้นก็คงเละเป็นโจ๊ก โดยเฉพาะ การตรงต่อเวลา หากหัวหน้างานมาสายแล้ว จะกล้าตักเตือนลูกน้องได้อย่างไร

ฝากไปคิดนะครับ

งาน

เมื่อเราเติบโตในสายงาน ผู้บริหารย่อมมีความคาดหวังว่า เมื่อให้ตำแหน่งต่อคน ๆ นี้ไปแล้วนั้น

เขาจะช่วยผลักดันงานไปให้ถึงเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

เพราะหัวหน้างานเป็นเสมือนตัวกลางในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งอยู่ใกล้ลูกน้องที่เป็นผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด

หากหัวหน้างานรู้จักการปกครองด้วยใจ งานย่อมราบรื่นและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ครับ

ในหลักการบริหาร นั้น หัวหน้างานต้องมีอย่างน้อย 3 เก่งในการทำงาน นั่นคือ เก่งคิด เก่งงาน และเก่งคน

ซึ่ง เก่งคน เป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะคนมีความรู้สึก มีความคิดเป็นของตนเอง

โจทย์คือ จะทำอย่างไรให้ทุกคนมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานความคิดที่แตกต่างกัน

ดูแล้ว เหมือนจะเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งก็ยากจริง ๆครับ แต่หากเรามองว่ายาก เราจะหมดกำลังใจ

มองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับ เป็น  ท้าทาย โดยหาความรู้มาเติมความคิดในการนำไปสู่แนวทางและวิธีการต่อไป

ซึ่งหากเราเข้าใจในบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ดี และนำไปใช้ครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงานได้นั้น

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป ดังนั้น เราลองมาทบทวนบทบาทที่หัวหน้างานที่ดี ต้องทำในแต่ละวัน นั่นคือ

 

1.ปกครองลูกน้องด้วยความเป็นธรรม

การเป็นหัวหน้างานที่ดีนั้น ต้องมีความยุติธรรม ใครทำดีเราก็ต้องชื่นชมบ้างเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี

ส่วนใครทำผิด แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อย่ามองข้ามหรือปล่อยผ่าน ควรเรียกมาพูดคุย ตักเตือน แต่ต้องใช้คำพูดที่ดี

ไม่ใช้อารมณ์ในการสื่อสาร และพร้อมให้โอกาสในการแก้ตัวใหม่หากความผิดพลาดนั้นไม่ใช่เรื่องร้ายแรงจนกระทั่งต้อง

เลิกจ้างครับ

 

2.มอบหมายงานด้วยความเข้าใจ

การมอบหมายงานลูกน้อง คือ หนึ่งภารกิจของหัวหน้างาน เพราะหากหัวหน้างานทำเองทุกเรื่องย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอน

กลับกันหากเรารู้จักมอบหมายงาน โดยเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน หัวหน้าย่อมมีเวลาไปทำภารกิจที่ใหญ่ขึ้น

และมองภาพรวมได้ดีกว่า มาก้มหน้าก้มตาทำงานไปวัน ๆ อย่าลืมว่า วันนี้เราไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานแล้ว

แต่เราต้องรู้จักมองภาพใหญ่ คือ เป้าหมายรวมของหน่วยงานให้ออก ควบคุมงานให้ออกมาในทิศทางของเป้าหมายที่ตั้งไว้

และกระตุ้นให้งานออกมาในทิศทางที่เป็นบวกมากกว่าเป็นลบครับ

 

3.สอนงานเพื่อสร้างทีม

การสอนงานนับว่าเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญมาก ๆ เพราะหัวหน้างานมีประสบการณ์ในการทำงานในระดับหนึ่งแล้ว

ดังนั้นต้องรู้จักแนะนำทั้งสิ่งที่ดี และสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการทำงานต่อลูกน้อง อีกทั้งหัวหน้างานต้องเป็นนักพัฒนา

โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองเพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพราะอย่าลืมว่า โลกหมุนทุกวัน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

หากหัวหน้างานนิ่งเฉยไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แบบนี้ลำบากครับ และนอกจากที่ต้องสอนงานลูกน้องแล้ว

บางครั้งหัวหน้างานก็ต้องรับฟังปัญหาหน้างานจากลูกน้องบ้าง เพื่อนำมาขบคิดในการแก้ไขปัญหา

เพราะอย่าลืมว่า คนที่อยู่หน้างานย่อมรู้ปัญหาลึกซึ่งกว่าคนที่มองภาพรวม

การรับฟังเยอะอาจทำให้เรามีทางออกในปัญหานั้น ๆ ครับ

 

4.กระตุ้นจูงใจลูกน้องเป็น

หัวหน้างานที่ดีต้องรู้จักเดินเข้าหาลูกน้องบ่อย ๆ สร้างความเป็นมิตร ไม่ถือตัว ยืดหยุ่น แต่ดูน่าเคารพ

คำว่าน่าเคารพ ขึ้นอยู่กับการแสดงออกทั้งคำพูดและการกระทำในทุก ๆ วัน การกระตุ้นลูกน้องนั้น

นับว่าเป็นสิ่งที่หัวหน้างานไม่ควรมองข้ามครับ อย่างที่บอก ขึ้นชื่อว่าคนมีความรู้สึก มีความคิดที่แตกต่างกัน

การที่ทำให้คนหมู่มากคล้อยตาม และปฏิบัติในทิศทางเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป

โดยเฉพาะในบางวันที่ลูกน้องมีอาการท้อ มีปัญหาชีวิตและส่งผลชิ่งมาสู่การทำงานประจำวัน

หัวหน้าควรเรียกมาพูดคุย รับฟังปัญหา และให้กำลังใจลูกน้อง เพราะหากคนมีความคิดที่ดี มีใจที่สู้พร้อมปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ย่อมออกมาดี  กลับกัน หากวันนั้นใจไม่สู้การทำงานย่อมมีโอกาสผิดพลาดมากกว่าสำเร็จ

ดังนั้น อย่าไปมองที่กระบวนการทำงานอย่างเดียว ต้องมองที่ความคิดและสภาพจิตใจของคนวันนั้นให้ได้

อีกทั้งทุกเช้าก่อนเริ่มต้นทำงาน หัวหน้างานที่ดีควรปลุกใจลูกน้อง สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ทุกคนพร้อม

ในการทำงานของตนเอง เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จของทีม

 

5.รู้จักหาทางแก้ไขมากกว่าโทษคนอื่น

เมื่อทำงาน ย่อมต้องมีปัญหาเป็นของคู่กัน เพราะต่อให้เราวางแผนดีแค่ไหน แผนก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จครับ

การวางแผนช่วยในเรื่องการลดข้อผิดพลาดจากการทำงานให้น้อยที่สุด ก็เท่านั้น ดังนั้นเมื่อเจอปัญหาสิ่งแรกที่หัวหน้างาน

ที่ดีควรทำ คือ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากทุก ๆ คนในทีมมากกว่าโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่น

เพราะอย่าลืมว่า เราทำงานแข่งขันกับเวลาในทุก ๆ วัน การใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่า คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดครับ

เมื่อเจอปัญหา จงช่วยกันระดมสมอง แชร์ไอเดียโดยไม่ตัดสินว่าใครถูกผิด และหัวหน้าจงคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง และแจ้งให้ทุกคนทราบเพื่อเป็นบทเรียนสำคัญในการทำงานต่อไปในอนาคต

ที่จะไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องเดิม ๆ

 

6.มีวิสัยทัศน์ที่ยาวและวางแผนให้เป็น

เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็น ผู้นำคนหนึ่งขององค์กรแล้ว ต้องคิดเหมือนผู้นำที่อยากให้องค์กรก้าวไปข้างหน้ามากกว่าย่ำอยู่กับที่

ถึงแม้อนาคตเราอาจไม่ได้อยู่กับองค์กรไปตลอด แต่นั่นคือ อนาคต ควันจาง ๆ ที่มองไม่เห็น

กลับกันจงใส่ใจที่ปัจจุบันที่เรากำลังทำงานที่องค์กรแห่งนี้ กินเงินเดือนทุก ๆ เดือน แถมปี ๆ หนึ่งก็มีเงินโบนัสเป็นของแถม

เราควรตั้งใจ มุ่งมั่น และบางครั้งก็ควรเข้าใจสถานการณ์ขององค์กรว่าตอนนี้อยู่ในทิศทางแบบไหน

เพราะการเปลี่ยนแปลงกำลังวิ่งชนทุก ๆ องค์กรที่ไม่ยอมรับไม่ปรับเปลี่ยนตนเอง ฝืนทำแต่สิ่งเดิมๆ  ที่ไม่เกิดการพัฒนา

ดังนั้นเมื่อองค์กรจำเป็นต้องปรับวิธีคิดปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อความอยู่รอด

หัวหน้างานที่ดีก็ควรน้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น และสร้างความเข้าใจไปสู่คนปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจในมุมมอง

ที่กว้างกว่าเดิม และช่วยกันวางแผนการทำงานลดข้อผิดพลาดในการทำงาน หรือ ของเสียจากการทำงานให้น้อยที่สุด

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีของงาน และหากผลงานดี องค์กรมีกำไรที่มากพอ โบนัสที่เราอยากได้ ก็ไม่ไกลครับ

 

7. มีภาวะผู้นำใช้ใจมากกว่าอำนาจ

การจูงใจคน หรือ การครองใจคนนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคิดอยู่เสมอ คือ หากเราอยากได้สิ่งใด เราก็ควรทำสิ่งนั้นก่อน

ทว่า หากเราไม่อยากได้สิ่งใด ก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น เช่น อยากให้ลูกน้องเคารพในตัวหัวหน้างาน

แต่หัวหน้างานกลับ ด่า เวลาที่ไม่พอใจในเรื่องการทำงานต่อลูกน้องคนนั้นตลอดเวลา

แบบนี้ก็คงยากครับที่จะได้ใจคนทำงานและหากเป็นแบบนี้ต่อไป อัตราการลาออกของลูกน้องก็จะสูงขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ

แบบนี้ขาดตอนการทำงานแน่นอนครับ เราลองมาทบทวนคำว่า ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานที่ดีควรมี เพื่อใช้ในการจูงใจลูกน้อง นั่นคือ

7.1 เวลาเจอปัญหาหัวหน้างานควรรับฟังลูกน้องให้มากขึ้น มากกว่าคิดเองคนเดียว คำนึงเรื่องทีมเข้าไว้

7.2 ไม่โทษคนอื่น แต่พร้อมรับความผิดก่อนลูกน้อง และหาทางแก้ไขร่วมกันกับลูกน้อง

7.2 กล้าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา แต่อ่อนน้อม ไม่ดุด่า ให้เสียความรู้สึกต่อกัน

7.3 ตำหนิในที่ลับ ชมในที่แจ้งต่อหน้าคนอื่น

7.4 ให้เครดิตกับคนทำงานอยู่เสมอ อย่ารับความดีเข้าตัว

7.5 รู้จักสอนงาน แนะนำในสิ่งที่เป็นการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตโดยผ่านคำพูดและการกระทำของหัวหน้างานในทุก ๆ วัน

7.6 มองการณ์ไกลมากกว่าทำงานไปวัน ๆ

7.7 ใส่ใจความรู้สึกของคนสร้างความพร้อมก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

7.8 วางแผนให้รอบด้านเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานร่วมกัน

7.9 รู้จักสร้างบรรยากาศในการทำงาน ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป และพร้อมแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันโดยไม่ตัดสิน

 

การเป็นหัวหน้างานนั้น ไม่ยากเลยครับ หากเราเข้าใจในบทบาท และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้สมกับคำว่า

หัวหน้างาน ที่ผู้บริหารได้มอบความไว้เนื้อเชื่อใจในการชวยผลักดันงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย

ดังนั้น ฝากคุณผู้อ่านทุกท่านที่เป็นหัวหน้างานแล้ว หรือยังไม่ได้เป็น แต่กำลังจะได้ขึ้นในอนาคต

ลองนำข้อคิดในบทความนี้ไปทบทวนและฝึกปฏิบัติกันดูนะครับ หวังว่าความรู้ในบทความนี้จะเป็นประโยชน์

ในการสร้างหัวหน้างานที่ดีต่อไปครับ

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

 2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,350