สร้างตารางชีวิตเพื่อชีวิตที่ก้าวไกล

การใช้ชีวิต ต้องรู้จักมองไกล ทำตรงหน้า นั่นคือ รู้จักคิดในเชิงของเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิต

ให้ชัดเจน จากนั้นก็ดำเนินการลงมือทำในสิ่งต่าง ๆ เพื่อผลักดันเป้าหมายนั้นให้ไปสู่สิ่งที่คิดและตั้งใจ

แต่ก็มีหลายคนที่ใช้ชีวิตไปวัน ๆ ผูกติดกับตารางซ้ำ ๆ เดิม โดยไม่เคยปรับปรุง หรือ พัฒนาตารางชีวิต

ให้ทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิม เพราะอะไร ? คงเป็นเพราะหลายคนไม่เคยคิดถึงอนาคต หรือบางคนอาจจะกลัว

ไม่อยากคาดหวังกับสิ่งที่มองไม่เห็น จนไม่กล้าคิดก็ย่อมเป็นไปได้

ดังนั้น เพื่อให้ชีวิตของเราไม่เดินซ้ำไปซ้ำมากับวังวนเดิม ๆ ที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคน

อยากออกจากสิ่งนี้ แต่เพราะไม่มีหลักคิด หรือ หนทางที่ทำให้ก้าวเดินออกไป

บทความนี้ผมขอแชร์หลักคิดง่าย ๆ ที่ผมเองก็พยายามใช้มาตลอดช่วง 5 ปีหลังในการทำงาน

เพราะผมมีความเชื่อกับสิ่งที่ทำเสมอ และสิ่งที่ทำต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ต้องช่วย

แก้ไขปัญหาของคนต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้ นั่นคือ หลักคิดที่ผมนำมาใช้จากนั้นค่อยมาหาวิธีการเพื่อผลักดัน

แนวคิดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยใช้ตารางง่าย ๆ ในการคิดเพื่อวางแผนชีวิตและการทำงานนั่นคือ

  • สิ่งที่สำคัญและเร่งด่วน
  • สิ่งที่สำคัญไม่เร่งด่วน
  • สิ่งที่ไม่สำคัญและเร่งด่วน
  • สิ่งที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน

แนวคิด 4 ข้อนี้ไม่ยากและผู้อ่านหลาย ๆ คนอาจเคยผ่านสายตามาบ้าง

เรามาทบทวนแนวคิดนี้กันว่า แต่ละช่องมีความหมายอย่างไรและควรทำอย่างไร

 

1.สิ่งที่สำคัญและเร่งด่วน

ในชีวิตของเราย่อมมีเรื่องต่าง ๆ วิ่งเข้ามาหาเรามากมาย และสิ่งนี้ก็ต้องทำทันที

เพราะหากนิ่งเฉยและปล่อยวาง ย่อมนำมาซึ่งปัญหาให้เราต้องตามแก้ไขแน่นอน

เช่น หากเราลืมจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และเป็นวันสุดท้ายพอดี แบบนี้ไม่จ่ายก็คงไม่มีไฟฟ้า และน้ำประปาใช้แน่นอน

หรืองานที่ต้องส่งเจ้านายและเผลอไปทำในวันสุดท้ายที่ต้องส่ง เราคงหัวฟูและทำให้งานอื่น ๆ ต้องสะดุดแน่นอนครับ

 

2.สิ่งที่สำคัญและไม่เร่งด่วน

ข้อแรกดูน่าจะยุ่งมาก ๆ หากเราขาดการวางแผนที่ดี ส่วนข้อสองนี้ เรายังทำในสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตและการทำงานเหมือนเดิม

เพียงแต่เราเริ่มฉุกคิดมากขึ้นในการลงมือทำแต่ละครั้ง นั่นคือ เริ่มวางแผนชีวิตและการทำงานรอบด้าน

ในกรอบระยะเวลาเพื่อตั้ง Timeline ของตนเองในสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้งานไม่หลุดและเผลอลืมทำต่อไป

(ข้อนี้สำคัญมาก ๆ ครับต้องทำเป็นสิ่งแรก ๆ )

 

3.สิ่งที่ไม่สำคัญและเร่งด่วน

สองข้อแรกเราเน้นที่ความสำคัญที่ต้องทำเพื่อชีวิตและการทำงานที่ก้าวไปข้างหน้า แต่ข้อที่สามนี้เปรียบเสมือน

มารที่คอยขัดขวางความก้าวหน้าและสมาธิของเราในการทำงานและการใช้ชีวิต เพราะคนเรามักเผลอลืมตัว

ไม่เดินตามแผนที่วางไว้ และไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญในทันที เช่น หากวันนี้เรายุ่งกับการทำงาน แต่มีคนมาขอคุยด้วย

เพื่อโปรโมตสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำแต่เรายอมหยุดจากการทำงานเพื่อมานั่งฟังแบบนี้ก็ทำให้เสียเวลาได้ง่าย ๆ

หรือ เราไปเดินช็อปปิ้งหลังเลิกงานเพื่อเดินตากแอร์ และผ่อนคลายโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

ซึ่งหากเราเอาเวลาที่เดินตากแอร์นั้น ไปออกกำลังกาย หรือ พัฒนาตนเอง ย่อมจะดีเสียกว่า

 

4.สิ่งที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน

ข้อที่สามว่าหนักแล้ว แต่ข้อสุดท้ายนี้หนักกว่า เพราะทุกคนมีสื่อโซเชียลมีเดียกันทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่

คงไม่มีใครที่ไม่เล่น facebook ไม่เล่น Line หรือ IG เป็นแน่ และสิ่งเหล่านี้ก็มักจะทำให้เราเสียสมาธิและยิ่งใคร

เสพแต่สื่อลบ ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองย่อมทำให้การพัฒนาความคิดเป็นไปได้ยาก ซึ่งสื่อโซเชียลมีเดีย

ก็มีทั้งคุณและโทษนะครับ อย่างผมเองก็เล่นโซเชียลมีเดียทุกอย่าง แต่ผมเล่นเพื่อให้เกิดประโยชน์จากงานที่ทำ

ในการสร้างกลุ่มคนติดตามและบอกให้รับรู้ถึงอาชีพที่เราทำและการให้คุณค่าต่อคนทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าในปัจจุบัน

ทว่า บางคนใช้เพื่อทำในสิ่งที่เป็นลบ หรือ ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ ทั้งชีวิตและการทำงาน ซึ่งทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

(ควรลดการใช้สื่อโซเชียลให้น้อยลง ยกเว้นหากต้องใช้ติดต่อในการทำงาน ก็คงว่ากันไม่ได้ครับ)

เมื่อเราเข้าใจความหมายทั้ง 4 ด้านแล้วนั้น เราลองมาวิเคราะห์กันว่า

ตารางทั้ง 4 ด้านนั้นเราควรใช้กับเรื่องอะไรที่สำคัญ ๆทั้งเรื่องงาน และ เรื่องชีวิต

 

เรื่องงาน

เราควรใช้ตารางทั้ง 4 ด้านวางแผนในการทำงานโดยเริ่มต้นก่อนทำงาน ควรใช้ข้อที่ 2

งานสำคัญและไม่เร่งด่วน เพื่อวางแผนภาพรวมของงานทั้งหมดและจัดลำดับความสำคัญ

รวมถึงกรอบเวลาที่ชัดเจนในการทำงานนั้น ๆ เพราะหากเราไม่รู้จักคิด วางแผน

เราจะเผลอทำในเรื่องที่ไม่สำคัญในข้อที่ 3 และ 4 โดยไม่รู้ตัว

และหากเราใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ เมื่อถึงเวลาต้องส่งงาน เราจะตกม้าตายและต้องมาทำ

ข้อที่ 1 คือ งานสำคัญและเร่งด่วน ซึ่งหากเรามีเวลาน้อยในการคิดงานย่อมทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้แน่นอนครับ

 

คิด + วางแผน + ลงมือทำ +มุ่งมั่น +พร้อมยอมรับความผิดพลาด + ปรับปรุงแก้ไข+พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

 

เรื่องเงิน

เรื่องเงิน เปรียบเสมือนชีวิตของเราทั้งชีวิตที่ไม่ว่าจะออกไปที่ไหน ๆ ก็ต้องใช้เงิน

เงิน เป็นสิ่งที่สำคัญครับ แต่เงินไม่สำคัญที่สุด เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่เงินซื้อไม่ได้

โดยเฉพาะเรื่องของมิตรภาพ ต้องใช้ใจแลกเท่านั้น แต่หากเราขาดเงิน เงินไม่พอใช้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง

บอกตรง ๆ ลำบากแน่นอน และเมื่อเงินไม่พอใช้ก็คงเข้าสู่วังวนของการเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบ หรือนอกระบบครับ

เรื่องตาราง 4 ด้านเราควรวางแผนเรื่องเงินเยอะ ๆ โดยใช้ช่องที่ 2 ในการคิด วางแผน ถึงอนาคตในวันข้างหน้า

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษียณจากการทำงาน ถึงแม้หลายคนบอกว่ายังอีกยาวไกล แต่ก็ต้องควรคิดเผื่อไว้นะครับ

ด้านสุขภาพ หรือ ชีวิตที่อาจต้องวางแผนให้ดีหากเราเป็นหัวหน้าครอบครัว เพราะหากเราเกิดเป็นอะไรไป

คนข้างหลังเราจะได้ไม่ลำบาก หรือ การวางแผนเกี่ยวกับการมีบุตร ที่ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดี

หากเรามีบุตรที่ต้องดูแล และอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องใช้เงินเป็นปัจจัย

เพราะหากเราไม่วางแผนเรื่องเงินให้ดีแล้ว เราจะตกม้าตาย โดยเฉพาะการเกษียณอายุจากการทำงาน

ถ้าเราไม่รู้จักเก็บเงิน ระหว่างทางเราใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ พอถึงวัยเกษียณเราอาจลำบากได้นะครับ

เพราะเมื่อต้องหยุดทำงาน รายได้น้อยลง แต่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรือมากขึ้น ก็คงอยู่ลำบากกลายเป็น

คนที่ไร้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ดังนั้น สูตรเด็ดเคล็ดลับระหว่างที่ยังทำงานมีแรงมีเงินเดือนควรคำนึง คือ

 

เงินเดือน – เงินออมฉุกเฉิน – เงินลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้น = รายจ่าย (เหลือเท่าไหร่ใช้เท่านั้น)

 

แผนชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป หากเรามีวินัย กล้าคิด กล้าวางแผนที่เป็นไปได้

มองความเป็นจริงเป็นหลัก และลงมือทำ รู้จักยืดหยุ่นไม่ตึงเกินไป หรือ หย่อนเกินไป

เน้นทางสายกลาง คือ ความพอดี ออกแบบให้เหมาะกับตัวเรา ไม่ต้องมองคนอื่น หรือเปรียบเทียบกับคนอื่น

มองไกล ๆ ถึงเป้าหมายที่เราต้องการ และเป้าหมายนั้นต้องไม่เดือนร้อนคนอื่น ๆ

 

เชื่อผมเถอะ ++ คุณทำได้ครับ

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

 2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

 

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 741,182