3 บันไดสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายชื่นชม

ขึ้นชื่อว่าเป็น หัวหน้างาน นั้น การเข้าใจบทบาทในความคาดหวังของฝั่งผู้บริหาร

คือ สิ่งที่ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จ

เพราะเราคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้บริหารได้ทั้งหมด

หากผู้บริหารไม่เปิดใจรับฟัง ทว่า เราสามารถทำความเข้าใจในสไตล์การบริหารของผู้บริหาร

เพื่อนำมาสร้างให้เกิดรูปธรรมที่ผู้บริหารเห็นแล้วต้องร้อง ว้าว ตาม

ดังนั้น เมื่อเราได้รับมอบหมายและถูกแต่งตั้งให้เป็น หัวหน้างานแล้วนั้น

เราควรเข้าใจในบันได 3 ขั้นที่หัวหน้างานจำเป็นต้องเรียนรู้นั่นคือ

 

1.บันไดขั้นแรก สร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง

ต่อให้หัวหน้างานจะเก่งงานแค่ไหน ทว่าหากไม่เก่งคน ไม่รู้จักทำงานเป็นทีม ไม่รู้จักสร้างคน ไม่รู้จักเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน

ไม่รู้จักมอบหมายงาน ไม่รู้จักสอนงาน ย่อมยากที่จะได้ใจลูกน้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ครับ

เพราะอย่าลืมว่า งานจะเกิดผลที่ดีได้ ก็เกิดจากลูกน้อง หรือ ฝ่ายปฏิบัติการ

หากหัวหน้างานไม่สามารถทำให้ลูกน้อง เชื่อ ชอบ ได้นั้น บอกตรง ๆ ยากครับที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

ดังนั้น หากอยากได้ใจลูกน้อง หัวหน้างานที่ดีควรรู้จักสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับลูกน้องเยอะ ๆ และสร้างอย่างเท่าเทียมกัน

ไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชัง แบบนี้ลูกน้องย่อมเกิดอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจได้นะครับ

เป็นหัวหน้างานที่ดีต้องเข้ากับลูกน้องได้ทุกคน ยิ้มง่าย เป็นกันเอง ไม่ถือตัว ไม่ใส่อารมณ์เชิงลบกับลูกน้อง

แต่รู้จักใช้คำพูดที่ดีและการกระทำที่ดีในการบังคับบัญชา

เพราะหากได้ใจลูกน้องแล้วไซร้ การทำงานย่อมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับ

 

2.บันไดขั้นที่สอง การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

การเป็นหัวหน้างานนั้น ไม่จำเป็นต้องลงมือทำเองในทุก ๆ เรื่อง เพราะหน้าที่ของหัวหน้างานที่ควรทำ นั่นคือ

การคิด การวางแผน การควบคุมการทำงานของลูกน้องให้เดินไปตามแผนที่วางไว้

โดยหัวหน้าลงไปช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ สอนงานกับลูกน้องเพื่อให้งานเป็นไปตามระบบ

มากกว่าลงมือทำเองในทุก ๆ เรื่อง แบบนี้เราก็คงไม่ต่างจากลูกน้องดี ๆนั่นเอง จริงไหมครับ !!

ดังนั้น การเป็นหัวหน้างานต้องคิดในการปรับปรุงงาน หากงานเกิดปัญหา

และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของฝ่ายในการทำงาน นั่นคือ การทำงานเชิงรุกครับ

และผมเชื่อว่า ผู้บริหารทุกคน อยากเห็นหัวหน้างานทำงานเชิงรุก มากกว่ารอคำสั่งจากผู้บริหารอย่างดียวแน่นอนครับ

 

3.บันไดขั้นที่สาม คิดเสมือนเจ้าขององค์กร

แนวคิดการเป็นเจ้าขององค์กรนั้น พนักงานทุกคนควรถูกปลูกฝั่งให้เกิดความรักใคร่องค์กร

เปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลังที่ 2 ที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งพนักงานจะคิดได้

หัวหน้างานจำเป็นต้องสื่อสารให้พนักงานฟังในทุก ๆ วัน

และการจะสื่อสารลงไปที่พนักงานได้นั้น หัวหน้างานควรมีความคิดการเป็นเจ้าขององค์กรก่อนครับ

เพราะหากหัวหน้ายังไม่มีความคิดเป็นเจ้าขององค์กร

การสื่อสารย่อมออกมาแข็ง ๆ ไม่เป็นธรรมชาติและดูไม่จริงใจต่อการพูดแน่นอนครับ

ทำไม เราต้องคิดเสมือนเป็นเจ้าขององค์กร ?

คำตอบ คือ "เพราะหากองค์กรอยู่ได้ เราย่อมอยู่ได้ครับ 

ทว่า องค์กรอยู่ไม่ได้ เราก็คงอยู่ไม่ได้เช่นกัน"

ดังนั้น การปลูกฝั่งความคิดเป็นเจ้าขององค์กรนั้น

เราต้องคิดอยู่ 3 ส่วน นั่นคือ

1.สวยงาม

ต้องภาพลักษณ์ที่ดีของคนทำงาน ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

2.มั่นคง

เมื่อลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมากขึ้น องค์กรย่อมมีรากฐานที่แข็งแรงเพื่อต่อยอดไปสู่...การเติบโต

3.เติบโต

เมื่อองค์กรมีความมั่นคง โอกาสการเติบโตย่อมมีมากขึ้นและเมื่อองค์กรเติบโต

พนักงานย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเงาตามตัว

 

จะเห็นว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนทำงานทั้งสิ้น หากคนทำงานมีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความเป็นมืออาชีพ รู้จักพัฒนาปรับปรุง

งานของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสินค้าที่ดีมีคุณภาพ การบริการที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วให้กับลูกค้า

เพื่อสร้างความพึงพอใจ องค์กรย่อมเติบโตอย่างยั่งยืนและเมื่อองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา

ดังนั้น หัวหน้างานจำเป็นต้องถ่ายทอดวิธีคิดเหล่านี้ให้ลูกน้องฟังในทุก ๆ วัน ผ่านการประชุม Morning Talk

เพื่อสร้างการกระตุ้น จูงใจ และปรับวิธีคิดให้เป็นบวกในทุก ๆ วันครับ

หวังว่าบันได 3 ขั้นสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดี จะเป็นแรงกระตุ้น

พัฒนาตนเองให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จนะครับ

ลองนำไปใช้กันดู หากดีสามารถบอกต่อได้เลย

หรือมีคำถาม ข้อสงสัย พูดคุยกันได้ครับ โทร 063-3649356 โชคดีครับ

เชื่อผมเถอะ ++

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,958