จับผิด มีแต่ทุกข์ จับถูก มีแต่ความสุข ลองดู !!

1 คำถามสามารถเปลี่ยนมุมมองเราได้เสมอ

เพราะผมเชื่อว่า คนทุกคนมีความคิดเป็นของตนเอง ยิ่งส่งคำถามในเชิงบวกให้ตนเองได้ฝึกคิด

คำตอบย่อมสามารถเป็นไปในทิศทางบวกได้เช่นกัน

ซึ่งคำถาม ที่ผมอยากให้ผู้อ่านลองตอบจากใจของตนเอง ไม่หลอกตนเอง พร้อมไหมครับ !!

 

คำถาม คือ คนส่วนใหญ่ชอบจับผิดมากกว่าจับถูก หรือ จับถูกมากกว่าจับผิด ?

 

ค่อย ๆ คิดนะครับ คำตอบไม่มีถูก ไม่มีผิด ขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวเราเอง

เอาล่ะครับ !! หวังว่าคำตอบคงจะมีในใจกันบ้างแล้วนะครับ

มาดูมุมมองผมกันครับ ว่า ผมมีความคิดอย่างไรในคำตอบนั้น ๆ และเหตุผลในการตอบ คืออะไร

สำหรับผมเอง ผมคิดว่า คนส่วนใหญ่มักจับผิดมากกว่าจับถูก

เพราะตัวเราทุกคนมักมีอีโก้ อัตตา หรือความมั่นใจว่าฉันดี เธอแย่ กันทุกคน

 

ดังนั้น หากผมถามต่อว่า ทุก ๆ ครั้งในการจับผิดใครเป็นทุกข์ เรา หรือ เขา

จากการบรรยายในเรื่องการคิดเชิงบวกมากกว่า 170 องค์กร ผมพบว่าคนส่วนใหญ่

มักตอบว่า เราเองนั่นละครับที่เป็นทุกข์ ไม่ใช่คนอื่น เพราะคนอื่นไม่รู้เรื่องที่เราคิดไม่ดีต่อเขา

กับเป็นเราต่างหากที่รู้อยู่แก่ใจ และสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจเราเอง

คนเรานั้น หากทำต้นเหตุดี ปลายเหตุย่อมดีแน่นอนครับ

แต่กลับกัน หากทำต้นเหตุไม่ดี ปลายเหตุก็ย่อมไม่ดีเช่นกัน

เสมือนเรายิ้มให้กับกระจก รอยยิ้มนั้นย่อมสะท้อนกลับมา

แต่หากเราทำหน้าบึ้งใส่กระจก รอยบึ้งนั้นก็สะท้อนกลับมาเช่นกัน

เราจะโทษกระจกก็คงไม่ได้ เพราะมันอยู่นิ่ง ๆ เฉย ๆ แต่เราต่างหากที่ใส่ความคิด ความรู้สึกลงไป

สุดท้ายสิ่งที่เราใส่ลงไป ก็ย่อมสะท้อนกลับมาหาเรา

ถ้าตามหลักพระพุทธศาสนา ย่อมหมายถึง ใครทำดีย่อมได้ดี ใครทำชั่วย่อมได้ชั่ว เห็นสัจธรรมของชีวิตเลยครับ

 

ดังนั้น ลองเปลี่ยนมุมคิดใหม่ครับ โดยเปลี่ยนจากการจับผิดคนอื่น เป็นการจับถูกคนอื่นบ้างก็ดีนะครับ

เพราะหากเราจับถูกสิ่งที่ได้ก่อนเลย คือ ความสุขที่เกิดขึ้นในใจเรา 

อย่าหมักหมมขยะในใจเราเยอะนะครับ ทิ้งบ้างก็ได้

เพราะคนเราย่อมมีมุมคิดที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน ทั้งความรู้ การศึกษา สภาพแวดล้อม การถูกเลี้ยงดู

การใช้ชีวิต ทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของตนเอง เปิดใจกันและกันยอมรับในข้อเสียของคนอื่น

และเริ่มค้นหาข้อดีของกันและกัน แบบนั้นดีกว่าเยอะ เชื่อผมเถอะ !!

โดยเฉพาะการทำงานในองค์กรที่มีคนหลากหลาย ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ

ที่อาจทำให้มุมมองในการทำงานเกิดความแตกต่างกัน

ดังนั้นหากวันนี้เราเริ่มต้นในการค้นหาข้อดีของกันและกัน สิ่งดี ๆ เราจะได้กลับมาแน่นอน

ซึ่งผมมีโจทย์ง่าย ๆ ที่อยากให้ผู้อ่านลองค้นหาคำตอบ นั่นคือ

 

หากเราจับถูก หรือ มองคนอื่นในเชิงบวก เราจะได้อะไรกลับคืนมา ?

การจับถูก ( คือ การคิด พูดดี ทำดี ต่อผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง)

 

  • หากเราจับถูกกับลูกค้าเราจะได้อะไร ?
  • หากเราจับถูกกับองค์กรเราจะได้อะไร ?
  • หากเราจับถูกกับหัวหน้างานเราจะได้อะไร ?
  • หากเราจับถูกกับผู้ใต้บังคับบัญชาเราจะได้อะไร ?
  • หากเราจับถูกกับเพื่อนร่วมงานเราจะได้อะไร ?

 

โจทย์ทั้ง 5 ข้อ คือ สิ่งที่ผมอยากให้ผู้อ่านลองค้นหาคำตอบกันนะครับ

ก่อนที่จะอ่านคำตอบที่ผมแชร์ไว้ให้ ให้เวลา 5 นาทีค้นหาคำตอบ แต่ห้ามดูเฉลยนะ ขอร้อง !!

 

เอาละครับ คิดว่าน่าจะได้คำตอบกันบ้างแล้ว ซึ่งผมเชื่อว่าผู้อ่านย่อมคิดเหมือนกับผมแน่นอน นั่นคือ

1.หากเราจับถูกกับลูกค้าเราจะได้อะไร ?

คำตอบ คือ ความไว้วางใจต่อสินค้าและบริการที่ลูกค้าเชื่อมั่นจ้างเรา การบอกต่อในวงกว้างต่อผู้อื่น

 

2.หากเราจับถูกกับองค์กรเราจะได้อะไร ?

คำตอบ คือ องค์กรเติบโต มั่นคง ตัวเราที่เป็นพนักงานย่อมได้รับความมั่นคง โบนัส สวัสดิการที่เพิ่มขึ้น

 

3.หากเราจับถูกกับหัวหน้างานเราจะได้อะไร ?

คำตอบ คือ ความไว้วางใจในการทำงานที่ท้าทายขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองในโอกาสต่อไป

 

4.หากเราจับถูกกับผู้ใต้บังคับบัญชาเราจะได้อะไร ?

คำตอบ คือ เราจะได้ความเคารพต่อลูกน้อง และทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มใจ

 

5.หากเราจับถูกกับเพื่อนร่วมงานเราจะได้อะไร ?

คำตอบ คือ เราจะได้มิตรภาพ การช่วยเหลือ น้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานในการทำงานร่วมกัน

 

ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราอยากได้สิ่งดี ๆ ต่อผู้อื่น เราต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนครับ

นั่นคือ คิดดี พูดดี ทำดี ต่อผู้อื่นก่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง

โดยเฉพาะ การทำงานร่วมกันระหว่าง หัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน ที่ทำงานร่วมกันในองค์กร

หากทั้ง 3 คนช่วยเหลือกัน เคารพในบทบาทซึ่งกันและกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน

นั่นคือ ทำให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าและบริการ

เพื่อให้ลูกค้ายังเชื่อมั่น เชื่อใจในสินค้าและบริการ อีกทั้งทำให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อ

เพราะหากเรามีลูกค้าที่เยอะขึ้น องค์กรเราย่อมเติบโตตามเป้าหมาย

สุดท้ายคนทำงานย่อมมีความมั่นคง และมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

และเมื่อผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ความสุขในการใช้ชีวิตย่อมมีมากขึ้น ครับ

ขอเพียงวันนี้ เริ่มต้นสร้างความสุขจากตัวเราเองเป็นอันดับแรก

จากภายใน คือ ความคิด ให้ส่งผลถึงภายนอก นั่นคือ การพูด และ การทำ

คนอื่นย่อมอยากร่วมงานช่วยเหลือตัวเรา และเมื่อทุกคนช่วยเหลือกัน สร้างสิ่งดี ๆ ร่วมกัน

ผลสะท้อนจะกลับมาหาเราทวีคูณ ครับ

 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตร Positive Thinking for life 

(งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก)

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,985