8 ข้อคิดสร้างภาวะผู้นำในการทำงาน

ผู้นำ คือ ผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาในการบริหารงาน บริหารคน เพื่อผลของงานที่องค์กรคาดหวัง

ดังนั้น เมื่อผู้นำ ถูกแต่งตั้งขึ้นมาปกครอง บังคับบัญชาแล้วนั้น ก็ควรต้องใช้ หัวใจในการทำงาน

มากกว่าใช้อำนาจตามตำแหน่งงานนั้น ๆ ซึ่งบทความนี้ ผมจะสะท้อนการสร้างภาวะผู้นำที่ผู้นำควรมี

ผ่านอวัยวะร่างกาย 8 ส่วน ตั้งแต่หัวจรดเท้า ดังต่อไปนี้

 

1.สมอง

สมอง คือ ส่วนของความคิด ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ต้องมีความคิดที่ดีต่อคนอื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

มีทัศนคติในเชิงบวกต่อปัญหาที่พบเจอ รู้จักคิดเชิงเป้าหมาย มีแผนในการทำงาน 

รู้จักคิดในเชิงความเป็นเจ้าขององค์กร 

และพร้อมเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของการทำงาน

 

2.ใบหน้า

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อคนรอบข้าง 

โดยเฉพาะลูกน้องของตนเอง ไม่บึ้งตึง ไม่ชักสีหน้าใส่ในการทำงานร่วมกับลูกน้อง 

โดยเฉพาะเวลาที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีใบหน้าที่พร้อมต้อนรับลูกน้อง

ในการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอยู่เสมอ

 

3.ดวงตา

ดวงตา เปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจ 

หากข้างในเรามีทัศนคติที่ดี แววตาย่อมสดใสเป็นประกายครับ

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ต้องหมั่นใช้สายตาในการสังเกตลูกน้องของตนเอง เพื่อใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

ไม่ใช้สายตาจับผิดลูกน้อง แต่ใช้สายตาค้นหาข้อดีของลูกน้องในการทำงาน 

แต่หากลูกน้องทำผิดพลาดก็พร้อมเรียกมาให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาตนเองทันที

 

4.ปาก

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ต้องรู้จักใช้ปากในการพูดสร้างสรรค์  ไม่ด่า หรือตำหนิ ด้วยคำพูดที่ไม่สุภาพ 

จนส่งผลทำให้ลูกน้องเสียหาย เสียหน้า เสียใจ เสียความรู้สึก 

และรู้จักพูดจาโน้มน้าว ให้กำลังใจในสภาวะที่ลูกน้องอาจท้อ หรือเครียด

อีกทั้งต้องสามารถพูดให้ลูกน้องสามารถเห็นตนเองในจุดที่ผิดพลาด

เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นในวันข้างหน้าได้ โดยใช้หลักการ ชม ติ ชม 

 

คือ ชมในสิ่งที่ลูกน้องทำได้ดีอยู่แล้ว 

ติ เพื่อชี้จุดที่ลูกน้องต้องปรับปรุงแก้ไข 

และชมครั้งสุดท้าย

 

เพื่อให้กำลังใจและมอบความเชื่อใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อลูกน้อง ครับ

นอกจากคำพูดที่ดี สร้างสรรค์แล้วนั้น ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ก็ต้องมีรอยยิ้มทุกครั้งในการสนทนา

 ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การประชุมกับลูกน้อง การติดตามงาน  เป็นต้น

โดยเฉพาะ การมอบหมายงาน ต้องใช้ปากในการสอบถาม ทวนข้อมูลที่มอบหมาย เพื่อให้ตรงกัน

เพราะหากหัวหน้าเข้าใจอย่าง ลูกน้องเข้าใจอย่าง 

งานย่อมเกิดโอกาสผิดพลาด พาลให้เสียอารมณ์ง่าย ๆ ครับ

จงระวัง ทางที่ดี ป้องกันโดยการทวนคำสั่งก่อนที่ลูกน้องจะไปทำงานย่อมดีกว่าแน่นอนครับ

 

5.หู

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ต้องมี หูที่พร้อมเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นจากคนรอบข้าง 

โดยเฉพาะลูกน้องของตนเอง เพราะการฟัง ย่อมทำให้เราได้มุมมองที่มากขึ้น 

หากเราฟังอย่างตั้งใจ และเปิดใจ ไร้อคติต่อผู้พูด

ทั้งนี้เมื่อฟัง เสร็จแล้ว ก็ต้องรู้จัก คิด วิเคราะห์ แยะแยะ ข้อมูลที่ได้รับฟังมา

หากเป็นข้อมูลที่ดี มีประโยชน์ต่อการทำงาน จงเปิดใจนำไปใช้ 

แต่หากเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ก็แค่ฟังเท่านั้น

เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ร่วมสนทนา เชื่อผมเถอะ !! 

การฟัง จะทำให้เรามีข้อมูลใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานได้อีกเยอะครับ

 

6.ใจ

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ต้องเปิดใจ ไร้อคติต่อลูกน้อง รักลูกน้องให้เท่ากัน ไม่ลำเอียง เลือกที่รักมักที่ชัง

รู้จักให้โอกาสในการทำงานกับลูกน้อง เพื่อพัฒนาลูกน้องให้เติบโตในวันข้างหน้า

และต้องรู้จักให้อภัยหากลูกน้องทำงานผิดพลาด และพร้อมให้โอกาสในการแก้ไขปรับปรุง

ยกเว้น ความผิดร้ายแรงที่มีผลต่อองค์กร ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ก็อย่าทำนิ่งเฉยตำลึงทอง

ต้องสามารถให้คุณและให้โทษกับลูกน้องได้ 

โดยเฉพาะหากลูกน้องทำผิดร้ายแรงก็ต้องแจ้งต่อฝ่ายบุคคล

ในการศึกษากฎระเบียบ เพื่อลงโทษให้เหมาะสมต่อไป เพราะหากนิ่งเฉยย่อมทำให้คนอื่น ๆ ในทีม

เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ และอาจทำให้ทีมมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

สุดท้ายงานย่อมไร้ซึ่งความสำเร็จในอนาคตแน่นอน

ทว่า หากลูกน้องทำดี ก็ต้องชื่นชมบ้างนะครับ จะได้มีกำลังใจทุ่มเท ผลักดันผลงานกันต่อไป

สรุป ทำดีต้องชื่นชมต่อหน้าคนอื่นยิ่งดี แต่หากทำผิดก็ต้องเรียกมาตักเตือนเป็นรายบุคคลไป

ยกเว้นความผิดร้ายแรงต้องส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายบุคคลพิจารณาทันที

 

7.แขน มือ

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ต้องสามารถปฏิบัติงาน หรือพูดง่าย ๆ 

สามารถลงมือทำให้ลูกน้องเห็นเป็นแบบอย่างได้

เพราะการพูด แต่ไม่ทำ ย่อมยากที่คนอื่นจะเชื่อ

แต่หาก ทำอย่างเดียว ไม่พูดไม่สื่อสาร ก็ยากที่คนอื่นจะเข้าใจ

ซึ่ง การสอนงานนับว่ามีความสำคัญ และเป็นบทบาทที่หัวหน้าจะละเลยไม่ได้เลยครับ

นอกจากการสอนงานแล้ว แขน มือ ก็ยังสามารถแสดงออกในการสื่อสารกับลูกน้องได้ในแต่ละวัน

เช่น การยกมือไหว้สวัสดี การให้กำลังใจโดยการกด Like หรือประคับประคองให้กำลังใจลูกน้อง

เพราะการสื่อสารที่ดี ไม่ได้มีเพียงแค่คำพูดเท่านั้น 

แต่ยังมีอีก 2 ส่วนที่สำคัญ นั่นคือ ภาษากาย และน้ำเสียง

การสื่อสาร ต้องสามารถสื่อออกไปให้ครบทั้ง ภาษากาย น้ำเสียง และคำพูด จะดีมาก ๆ ครับ

 

8. ขา เท้า

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ต้องหมั่นใช้ขาและเท้า เดินติดตามงาน สอบถามสารทุกข์สุกดิบของลูกน้อง

เพื่อให้งานเดินหน้าไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 

อีกทั้งการเดิน ย่อมทำให้เห็นมุมมอง วิธีการทำงานของลูกน้อง

และหากเจอปัญหา จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 

ขา และเท้า ยังหมายถึง การทำงานที่ผู้นำกล้ากล้ารับผิดแทนลูกน้อง หากผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 

แต่พร้อมมอบเครดิตกับลูกน้องก่อนตนเอง หากผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย

และพร้อมยืดหยัด พาลูกน้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปด้วยกัน ครับ

 

การเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ เป็นสิ่งที่ไม่ยากครับ 

เพราะทุกเรื่องที่ผมกล่าวถึง คือ ทักษะ และทักษะสามารถฝึกฝนกันได้

หากเราน้อมรับ และนำไปปฏิบัติในทุก ๆ วัน  

ผมเชื่อครับ เราย่อมเป็นสุดยอดผู้นำที่มีภาวะผู้นำจนใคร ๆ ก็ต้องการตัว

แน่นอนครับ

 

เชื่อผมเถอะ !!

 

ท่านสามารถติดตาม Dr.fish ได้ทาง Line แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยทำตามขั้นตอน คือ

1.ค้นหา ID : Dr.fish กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@dr.fish" ที่ LINE หรือ LINE@ 

(กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ

 2. คลิก Link http://line.me/ti/p/%40dr.fish

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,344