ตั้งเป้าหมายให้เร้าใจ สไตล์ Coaching ตอนที่ 3

การพูดคุยกับลูกน้องเรื่องการตั้งเป้าหมาย(#3)

ในบทความที่ผ่านมาเรื่องของการพูดคุยกับลูกน้องเพื่อช่วยให้ตั้งเป้าหมายแบบ SMART

ซึ่งได้เล่าไปสองตัวแล้ว คือ Specific เฉพาะเจาะจง และ Measurableวัดผลได้

ลักษณะที่ดีของเป้าหมายตัวถัดไปคือ สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ (Achievable)

เป้าหมายต้องมีลักษณะ “น่าจะทำให้สำเร็จได้” ภายใต้การควบคุมของลูกน้องเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ

บ่อยครั้งที่ลูกน้องของเราอาจจะตั้งเป้าหมายไปที่การเปลี่ยนแปลงของผู้อื่น หรือเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น

“เป้าหมายของผม คือ ผมต้องการขอความร่วมมือจากทีมอื่นมากขึ้น หรือ ผมต้องการให้คนอื่นๆในทีมและในบริษัทฯได้ร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้น”

ซึ่งถ้าลูกน้องเล่าเป้าหมายแบบนี้ให้หัวหน้าฟัง จะเห็นว่ามีบางส่วนนอกเหนือการควบคุม

ดังนั้นหัวหน้าสามารถใช้การถามเพื่อช่วยให้ลูกน้องแปลงเป้าหมายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมาอยู่ในการควบคุมได้

ความรู้สึกของการควบคุมได้ เป็นความรู้สึกที่สร้างความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการลงมือทำ

และรู้ว่าจะทำอะไรให้สำเร็จบ้าง เราลองมาดูกันว่าหัวหน้าสามารถจะพูดคุยยังไงกับลูกน้องได้บ้างครับ

“พี่ฟังแล้วอาจจะมีบางส่วนที่ความสำเร็จของเป้าหมายนี้ไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคนอื่นมากไป 
ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถหวังผลได้ 100% … 
เธอลองแปลงเป้าหมายนี้อีกทีให้อยู่ในการควบคุมของการลงมือทำของเธอดูได้ไหม”

ซึ่งการถามแบบนี้ ลูกน้องจะได้มีโอกาสในการคิดมากขึ้น 

และทำเป้าหมายให้อยู่ในการควบคุม ความรับผิดชอบของตัวเองมากขึ้นครับ

“Coaching Skill for Manager/Leader”

 

 

 คิดบวก คิดถึง Dr.fish

ณกรณ์ ชัยณกุล
Performance Coach, Trainer, Author
Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,410