ตั้งเป้าหมายให้เร้าใจ สไตล์ Coaching ตอนที่ 4

การพูดคุยกับลูกน้องเรื่องการตั้งเป้าหมาย (#4)

ในบทความที่ผ่านมาเรื่องของการพูดคุยกับลูกน้องเพื่อช่วยให้ตั้ง
เป้าหมายแบบ SMART ซึ่งได้เล่าไปสามตัวแล้ว คือ...
Specific เฉพาะเจาะจง 
และ Measurable วัดผลได้ 
และ Achievable สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้

ลักษณะที่ดีของเป้าหมายตัวถัดไป คือ...
Realistic มีความเป็นจริงที่จะทำให้สำเร็จได้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

การตั้งเป้าหมายที่ดูแล้วไม่น่าจะทำให้เสร็จได้ภายในระยะเวลา 1 ปี อาจจะเป็นการเสียเวลา เสียความพยายาม และเสียพลังงานที่ใส่เข้าไป

นอกจากนี้เป้าหมายที่สามารถจะเป็นจริงได้นั้นจะมาจากพื้นฐานความคิดที่ว่า...เรามีทรัพยากรอะไรอยู่บ้าง เช่น...

เวลา
คนที่จะช่วย
ความสามารถของตัวเอง
และ ทักษะที่จะต้องพัฒนาขึ้น
เพื่อให้ทำงานให้สำเร็จได้

ซึ่งหัวหน้าสามารถชวนลูกน้องคิดและช่วยให้ลูกน้องได้ทำให้เป้าหมายน่าจะสำเร็จได้จริงๆ ภายในเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี

เช่น

“พี่อยากจะให้โอกาสในการทำเป้าหมายนี้ให้เป็นจริงได้ เธอช่วยปรับเป้าหมายโดยคิดถึงทรัพยากรที่เธอมีอยู่ 
เช่น เวลา, ความสามารถ, คนที่จะช่วยเธอได้ และทักษะที่เธอตั้งใจจะพัฒนาภายในระยะ 1 ปีข้างหน้า”

คำตอบที่ได้จะมาจากการคิดที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะทำให้สำเร็จได้ในหนึ่งปีข้างหน้ามากขึ้นครับ

หรือในบางกรณีที่ต้องการยึดเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทายเอาไว้ ลูกน้องก็จะสามารถคิดในเรื่องของ

“จะต้องทำอะไร หรือจะต้องเตรียมอะไรมากขึ้นเพื่อให้ทำเป้าหมายในปีหน้าสำเร็จลุล่วงอย่างที่ต้องการได้”

การถามแบบนี้ ลูกน้องจะได้มีโอกาสในการคิดมากขึ้น 

และทำให้เป้าหมายผ่านกระบวนการคิดที่อยู่บนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่

หรือทรัพยากรที่สามารถเตรียมได้ในปีหน้า (ภายใต้ข้อจำกัดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง)

เราก็จะได้เป้าหมายที่ค่อนข้างจะทำให้สำเร็จเป็นจริงได้ (Realistic)

คนที่ลงมือทำก็จะมุ่งมั่นมากขึ้น เพราะทำไปก็มีความหวังไปด้วยว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาได้นั่นเองครับ

 

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

ณกรณ์ ชัยณกุล
Performance Coach, Trainer, Author
Associate Certified Coach (ACC), International Coach Federation

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,986