3 ร่วมในการทำงานเป็นทีม

ในยุคปัจจุบัน การทำงานตัวคนเดียวย่อมเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ ครับ
วันนี้ใครที่ทำงานตัวคนเดียว ลองสำรวจตนเองนิดหนึ่งว่า ผลงานเราเป็นอย่างไรบ้าง
ทำงานเร็วขึ้น หรือ ช้าลง มีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร

ซึ่งผมเชื่อว่า ไม่มีใครทำงานตัวคนเดียวหรอกครับ 
ถึงแม้จะเก่งมากแค่ไหน ก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีหัวหน้างานคอยปรึกษาหากเกิดปัญหา
หรือรับฟังไอเดียดี ๆ จากลูกน้องตนเอง

เพราะการทำงานในองค์กร ย่อมหนีไม่พ้นคือ “คน”
เราลองมาดูวงจรการทำงานในองค์กรกันดีกว่าครับว่า เราหนีคนเหล่านี้พ้นหรือไม่ นั่นคือ

  • หัวหน้างาน.
  • เพื่อนร่วมงาน
  • ลูกน้อง
  • ลูกค้า

ถามว่าคนเหล่านี้ เรารู้ไหมครับ ใครเป็นอย่างไร 
หากผิวเผินก็คงตอบยาก แต่หากทำงานร่วมกันนาน ๆ ก็อาจพอรู้นิสัยใจคอ จริงไหมครับ !!
แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น เพราะประเด็นอยู่ที่ว่า เรามีทัศนคติกับคนเหล่านี้อย่างไร
ซึ่งทัศนคติตัวเราที่มองคนอื่น จะเป็นตัวสะท้อนความคิดของเราได้ดีมาก ๆ ครับ

ยกตัวอย่าง

หากเรามองหัวหน้าเราด้วยอารมณ์ ทำไม !! ขี้บ่นจัง ใจเราก็ทุกข์
กลับกัน หากเราเข้าใจว่า หัวหน้าเราเป็นคนขี้บ่น บ่น ๆ เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ยิ้มได้แล้ว
ใจเราก็มีความสุขมากกว่า และการทำงานร่วมกันก็คล่องตัว ง่ายขึ้น ด้วยคำว่า “เข้าใจ”

หรือ หากเจอลูกค้าขี้วีน โวยวาย 
เราก็มองเขาเป็นผู้มีพระคุณ เพราะหากองค์กรไม่มีลูกค้า เราก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะตกงาน
เพราะองค์กรขาดรายได้มาจุนเจือพนักงาน 
ดังนั้น เราต้องดูแลลูกค้า ให้เขาได้รับบริการที่ดีที่สุด

สิ่งเหล่านี้ สะท้อนความเป็นมืออาชีพที่เกิดขึ้นในการทำงานครับ
และหากทุกคนมีความเป็นมืออาชีพที่ตรงกัน ทั้งภายในและภายนอก

ภายใน คือ ทัศนคติที่ดี อารมณ์ที่ดี

ภายนอก คือ บุคลิกภาพ ท่าทาง สีหน้า การแต่งกาย

ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรนั้น ๆ มีโอกาสเติบโต
เพราะพนักงานทุกคนมีคำว่า "มืออาชีพ" นำหน้า
และนำสิ่งเหล่านี้ มาสร้างให้เกิดคำว่า "ทีม" 
ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ถึงแม้ความคิดจะแตกต่างกันบนพื้นฐาน ความรู้ การใช้ชีวิต
ซึ่งเป็นเรื่องปกติครับ ผมกับมองว่า คนเราต้องคิดแตกต่างกัน แต่ต้องอยู่บนพื้นฐาน
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน นำสิ่งที่แตกต่างเหล่านั้นมาพัฒนาองค์กร พัฒนาการทำงานร่วมกัน
ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน และใช้เหตุผลในการทำงาน มากกว่าอารมณ์ของตนเอง

มีทัศนคติเดียวกัน นั่นคือ เป้าหมายในการทำงาน และมองการทำงานเป็น "ทีม" มากกว่า ส่วนบุคคล

และการทำงานเป็นทีม จะเกิดขึ้นได้ คนในองค์กรต้องเข้าใจและรู้จักการสร้าง 3 ร่วม นั่นคือ

  • ร่วมใจ
  • ร่วมคิด
  • ร่วมทำ

มาดูความหมายกันครับ

1.ร่วมใจ

มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความรัก ความสามัคคี
และรู้จักการให้ มากกว่า การรับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

2.ร่วมคิด

ร่วมกันสร้างเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ไม่กดดันมากเกินไป แต่ต้องมีความท้าทาย
เพื่อการพัฒนาตนเอง อีกทั้ง ต้องช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาหากเกิดปัญหา มากกว่าหาคนผิดมารับโทษ
และช่วยกันแชร์ไอเดีย ในการสร้างงานให้เกิดการพัฒนาในมุมมองใหม่ ๆ ร่วมกัน

3.ร่วมทำ

สร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน รับผิดชอบงานให้เต็มร้อย และรู้จักช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรู้จักพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านอย่างมืออาชีพ
เพื่อเป้าหมายขององค์กรให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

เพราะทุก ๆ คนต้องช่วยกัน นำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่มาผลักดันการทำงานให้เป็น
การทำงานเชิงรุก Proactive มากกว่า ทำงานเชิงรับ Reactive 
และไม่มีใครทำงานตัวคนเดียวได้ หากอยากประสบความสำเร็จ ต้องทำงานเป็น ทีม ครับ

เชื่อผมเถอะ !!

 

ติดตามบทความสร้างแรงบันดาลใจได้ที่

www.drfishtraining.com

Facebook : https://www.facebook.com/Drfish-723909280994612/

Line : http://line.me/ti/p/%40dr.fish

พูดคุยกันได้ที่ : 063-3649356

อีเมล์หากัน : mongkhol05@gmail.com

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเพื่อนกับ dr.fish คือ

1.ได้รับข้อมูลการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ วิธีคิดในเชิงบวก ทุกเช้า 7.30 น.ทุกวัน

2. สามารถปรึกษาการทำงาน วิธีคิดได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเกรงใจครับ ยินดีมาก ๆ ครับ

 

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

เขียนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักคิด นักเขียน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,976